எரிவாயு கலவை

  • லேசர் வாயு கலவை

    லேசர் வாயு கலவை

    அனைத்து வாயுவும் லேசர் வாயு எனப்படும் லேசரின் பொருளாக வேலை செய்தது.இது உலகின் மிக மிக வேகமாக, பரந்த லேசரை உருவாக்குகிறது.லேசர் வாயுவின் மிக முக்கியமான பண்புகளில் ஒன்று லேசர் வேலை பொருள் கலவை வாயு அல்லது ஒரு தூய வாயு ஆகும்.
  • அளவுத்திருத்த வாயு

    அளவுத்திருத்த வாயு

    எங்கள் நிறுவனம் சொந்த ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு R&D குழுவைக் கொண்டுள்ளது.மிகவும் மேம்பட்ட எரிவாயு விநியோக உபகரணங்கள் மற்றும் ஆய்வு கருவிகளை அறிமுகப்படுத்தியது.வெவ்வேறு பயன்பாட்டு புலங்களுக்கு அனைத்து வகையான அளவுத்திருத்த வாயுக்களையும் வழங்கவும்.